Voorwaarden lessen

Overzicht

Retourneringsbeleid

We storten het volledige bedrag van de lespakketten terug op uw rekening als de lespakketten worden geannuleerd binnen 14 dagen na de facturatiedatum mits er al een zangles is genoten. Is dit het geval dan wordt deze verrekend middels een flex-les.

Als u een abonnement heeft afgesloten voor de livestreams, kunt u binnen 14 dagen na uw betaling uw abonnement annuleren. Het bedrag van dit abonnement zal dan ook worden teruggestort op uw rekening. Wilt u het abonnement ná de 14 dagen annuleren geven wij geen geld retour.

AVG regels en gedragsregels.

I.v.m de AVG regels dient u vooraf de eerste les die u geniet een formulier in te vullen waarin u toestemming geeft om live uit gezonden te worden bij de live streams. Zo ook geeft u toestemming voor de studio-opnames middels een formulier die vóór de les ingevuld dient te zijn.

Gedragsregels.

De deelnemer van de activiteiten in Studio MSTRvoice dient WA verzekerd te zijn.

Deelname aan welke activiteit dan ook die plaatsvindt in en rond het gebouw van Studio MSTRvoice liggende Chromietdijk 85, Roosendaal is te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer.

De deelnemer gaat zorgvuldig om met de aangeboden materialen die gebruikt worden tijdens deze activiteiten.

Mocht er schade ontstaan op de aangeboden materialen door onzorgvuldig gebruik, dan kan dat verhaald worden op de veroorzaker.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor materiële schade of immateriële schade. Dat geldt ook voor diefstal of beschadiging van goederen.

Toestemmingsverklaring foto/video/audio (Beeldmateriaal en geluidsopnames)
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen we je vooraf óf
we een foto/video/geluidsopname mogen maken en waar we die voor mogen gebruiken. Zo
willen we misverstanden voorkomen over de vraag of het beeld/geluidsmateriaal gebruikt
mag worden.

Waar geef je toestemming voor?
Met de toestemmingsverklaring die hieronder is opgenomen, vragen we je aan te geven
waarvoor wij beeld/geluidmateriaal van jou mogen gebruiken. Op het toestemmingsformulier
kun je zien waarvoor we dit willen gebruiken. Wanneer we beeld/geluidsmateriaal voor een
ander doel willen gebruiken dan in de verklaring staat vermeld, dan nemen we contact met je
op.

Hoe lang wordt jouw beeld/geluidmateriaal bewaard?
We bewaren jouw beeld/geluidsmateriaal onbeperkt. En steeds als het materiaal willen
gebruiken, vragen we jou daar opnieuw toestemming voor. Bovendien mag je natuurlijk altijd
de door jou gegeven toestemming intrekken. Zonder toestemming zal er daarna geen
beeld/geluidsmateriaal van je gebruikt en gedeeld worden. Als je jouw
toestemming intrekt, bewaren we jouw beeld/geluidsmateriaal niet meer.

Waar geef je toestemming voor?

Dat er tijdens de zanglessen geluidsopnames gemaakt mogen worden in Studio MSTRvoice te Roosendaal onder begeleiding van de zangcoach Nancy Vuijk.

Dat je toestemming geeft voor het gebruik van jouw stem om zangopnames te maken ten behoeve van de zangles die op dat moment gegeven wordt in Studio MSTRvoice door Nancy Vuijk. Deze opnames zal en mag je onder geen beding voor commerciële doeleinden gebruiken. Ook zal en mag je de opnames niet op social media zetten zonder toestemming van Nancy Vuijk.

Deze website gebruikt koekjes. Wil je ze eten? Klik dan op ja.